Forskning & Utveckling

Våt filt över lovande växtförädlingsteknik

18 september, 2018

Det kan väl knappast ha undgått någon – valdebatter och utfrågningar till trots – att EU-domstolen konstaterat att organismer som framställts med så kallad mutagenes eller mutationsförädling, och där inte något främmande DNA förts in [Läs mer…]

Forskning & Utveckling

Ledningens agerande hotar CKBs framtid

1 februari, 2017

Efter elva års framgångsrikt ledar­skap slutade Jenny Kreuger vid årsskiftet som föreståndare för CKB, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel. ”Orsaken är att jag inte längre har min chefs förtroende”, säger Jenny Kreuger till Lantbrukets Affärer. CKB [Läs mer…]