Jordhälsa

Nytt försök till EU-direktiv om jordhälsa

26 mars, 2021

Visst finns det saker i den gemensamma jordbruks­politiken som fånggrödor, skyddszoner och annat som gynnar kolinlagring och minskar jorderosion. Men i en ny rapport föreslås att länderna borde införa bindande regler för att påskynda vården [Läs mer…]

Jordhälsa

Kolbalans på gården ger rätt proportioner

18 maj, 2020

Med kolbalanser precis på samma sätt som vi idag gör växtnäringsbalanser kan vi få rätt proportioner på gårdens kolomsättning och därmed även klimatpåverkan. Dessutom kan kolbalanser visa på vilka åtgärder som är mest relevanta och [Läs mer…]

Jordhälsa

Jordhälsa – en del av en större helhet

18 maj, 2020

Lantbrukare runt om i Sverige har blivit alltmer medvetna om betydelsen av god jordhälsa. Men hur ser mäklare av jord- och lantbruksfastigheter på begreppet och hur värderas det vid markaffärer? Lantbrukets Affärer kontaktade Ludvig & [Läs mer…]

Jordhälsa

Så mycket kostar markpackningen

18 december, 2019

Mellan 700 miljoner och 1,5 miljarder kronor per år är prislappen för markpackning. Det har en internationell forskargrupp med flera svenska deltagare kommit fram till när de använt Sverige som exempel. Kunskapen om hur marken [Läs mer…]