Halla Gård
Klimat

Ett konkret klimatkliv

1 september, 2021

Det började med att en släkting blev vegetarian av miljöskäl. Anders Gunnarsson på Halla Gård började då fundera på om grisproduktion egentligen har någon framtid. Nu har han genomfört sin vision om att utnyttja fotosyntesens [Läs mer…]

Klimat

Är klimatneutralt jordbruk möjligt?

18 november, 2019

Vi kan inte producera mat på åker eller i stallar utan att det ger upphov till utsläpp som påverkar klimatet. Förutom användningen av fossila drivmedel är det dock inte främst koldioxid, utan metan och lustgas [Läs mer…]

Klimat

Ny rapport ger anledning till klimatoptimism

18 oktober, 2019

Det svenska jordbruket kan klara att både öka produktionen, minska sin klimat­påverkan och erbjuda biobaserade råvaror till industri och energi. Det visar författarna till en IVA-rapport om jordbrukets bidrag till att nå klimatmålet med netto [Läs mer…]