Klimat

Är klimatneutralt jordbruk möjligt?

18 november, 2019

Vi kan inte producera mat på åker eller i stallar utan att det ger upphov till utsläpp som påverkar klimatet. Förutom användningen av fossila drivmedel är det dock inte främst koldioxid, utan metan och lustgas [Läs mer…]

Klimat

Ny rapport ger anledning till klimatoptimism

18 oktober, 2019

Det svenska jordbruket kan klara att både öka produktionen, minska sin klimat­påverkan och erbjuda biobaserade råvaror till industri och energi. Det visar författarna till en IVA-rapport om jordbrukets bidrag till att nå klimatmålet med netto [Läs mer…]