Krönika

Oetiskt att inte använda modern genteknik

17 maj, 2019

Etisk Råd kalder det uetisk ikke at bruge gmo-­afgrøder.” Detta är Danmarks Radios samman­fattning av en rapport, som publicerades i april 2019. Danmarks Etisk Råd består av 17 högt kvalificerade danska forskare inom olika veten­skapsgrenar. [Läs mer…]

Krönika

Fortfarande fri och oberoende!

25 januari, 2019

I år är det 25 år sedan Lantbrukets Affärer under namnet Lantbrukarens Affärer antog sin nuvarande form som ett affärsmagasin för lantbruket. Dessutom är det 20 år sedan tidningen lämnade dåvarande FöreningsSparbanken och blev en [Läs mer…]

Krönika

Förtroende och tillit

15 september, 2017

Krönika ur Lantbrukets Affärer 9/17 Alla företagare funderar på framtiden. Hur ser det ut i min bransch och inom mitt affärsområde om fem år? Vad händer på tio års sikt? Finns det någon som vill [Läs mer…]

Krönika

Det gäller att synas

4 maj, 2017

Krönika ur Lantbrukets Affärer 4/17 Syns du inte, finns du inte! Detta uttryck har säkert de flesta hört någon gång och det finns massor av undersökningar som visar att det stämmer. Vi måste hela tiden påminna våra [Läs mer…]