Mjölk

Möjlig regellättnad på gång för mjölkföretagare

23 augusti, 2019

Det ligger ett förslag från Naturvårds­verket på regeringens bord att förenkla tillståndsprövningen för mjölkgårdar. Det skulle innebära ett steg i rätt riktning men beror som vanligt på länsstyrelsernas och kommunernas tillämpning. Regeringen har tidigare gett [Läs mer…]

Mjölk

Det digitala djuret

18 april, 2019

På temat ”Det digitala djuret” dryftas nu den nya tekniken inom lantbruket i en rad seminarier. Först ut var Skövde och mest uppmärksamhet där fick Mathias Jonsson från landets största mjölkgård, Ogestad. PLF, Precision Livestock [Läs mer…]

Mjölk

Lönsamheten frånvarande på Mjölkens dag

20 mars, 2019

Mjölkproduktionens fiender och utmaningar hamnade i fokus när Kristdemokraterna och LRF Mjölk för femte året ordnade Mjölkens dag i riksdagen den 6 mars. Lönsamhetsfrågorna däremot lyste med sin frånvaro. Det vore för den skull orättvist [Läs mer…]

Mjölk

Nedslående statistik för svensk mjölkproduktion

25 februari, 2019

Mot bakgrund av Livs­medelsstrategins mål med en ökad svensk livsmedelsproduktion är det extra intressant att ta del av Jordbruksverkets senaste marknadsrapport. Den ger en bild av en svensk mjölkproduktion och mejerinäring som går åt rakt [Läs mer…]

Mjölk

Arla in och ut

18 september, 2018

I svallvågorna efter sommarens torka och problematiska foderbrist är det svårt att förstå Arlas agerande. Foderbristen är akut, och särskilt kännbar för ekoproducenter som i hög grad förlitar sig på eget grovfoder och har svårare [Läs mer…]

Mjölk

Främsta målet är att förändra marknaden

29 augusti, 2018

Mjölkleverantörsföreningen Glada bonden befinner sig vid ett vägskäl. Bygga eget mejeri eller ej – det är frågan för föreningen som verkar i tysthet och omsätter runt 100 miljoner kronor. Glada bonden kom till i samma [Läs mer…]

Mjölk

Wermlands mejeri – en lyckad satsning

29 augusti, 2018

Tre värmländska mjölkföretag har visat att konsumenterna är beredda att varaktigt betala 1,50 till två kronor extra i butik för att få lokalt producerad mjölk. Utan större åthävor har Wermlands mejeri på tre år blivit [Läs mer…]