Ledare

Orostider manar till försiktighet

22 december, 2021

Sedan snart två år har vi plågats av en pandemi som förändrat våra arbetsrutiner, sättet vi umgås på och rör vid varandra om vi får mötas fysiskt, fått oss att ifrågasätta kompetensen hos både politiker [Läs mer…]

Ledaren November 2021
Ledare

Lita inte på politiken

19 november, 2021

Även om de flesta lantbrukare idag mest oroar sig för antingen höga gödsel- och energipriser eller höga spannmålspriser eller båda, är det svårt att helt förbigå dagspolitiken. När det gäller den dans på slak lina [Läs mer…]

Ledaren Oktober 2021
Ledare

Greppa kolet

28 oktober, 2021

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser uppgick 2019 till motsvarande 51 miljoner ton koldioxid. Om vi räknar bort det som binds i växande skog blir nettot motsvarande 16,2 miljoner ton koldioxid. Omräknat till rent kol blir [Läs mer…]

Ledaren september 2021
Ledare

Kortslutning i energipolitiken

24 september, 2021

Den 20 september klockan 19 var spotpriset på el i södra Sverige 2,05 kr per kWh. Det finns de som anser att vi kan tåla högre elpriser och att det egentligen bara är att vänja [Läs mer…]

Ledaren augusti 2021
Ledare

Att sila mygg och svälja kameler

1 september, 2021

Vi vill alla göra gott och uppfattas av andra som ansvariga samhällsmedborgare som inte lämpar över våra skyldigheter på andra. Det är en del av vår särart som människor och sociala varelser. Det är mot [Läs mer…]

Ledaren Juli 2021
Ledare

Lev upp till livsmedelsstrategins mål

16 juli, 2021

I dessa tider med politisk kris och nästan dagliga rapporter om grovt våld i så kallade utanförskapsområden är det lätt att glömma bort att Sveriges riksdag har antagit en livsmedelsstrategi och att regeringen har i [Läs mer…]

Ledare

Dags för EU-time-out?

18 juni, 2021

Under början av det märkliga 1970-talet diskuterades ett eventuellt medlemskap i det som då hette EEC. Som så många andra frågor på den tiden var det en tydlig höger-vänster fråga och debattens vågor kunde gå [Läs mer…]

Ledare

CAP missar miljömålen

24 maj, 2021

Det kan knappast ha undgått någon att EU har lagt in en högre växel när det gäller unionens miljö- och klimatambitioner. De kommande årens inriktning är tydligt präglad av ett bevarandeperspektiv genom den nya gröna [Läs mer…]

Ledare

Att göra ont i det godas namn

26 mars, 2021

Det kostar på att kunna kalla sig god. För oss svenskar och EU-medborgare kan det kosta oss vår livsmedelssäkerhet. I det här numret av Lantbrukets Affärer presenterar vi en visserligen drygt ett år gammal men [Läs mer…]