Ledare

Tillbaka i ­enkronasträsket

15 september, 2017

Till flydda tider återgår min tanke – om än inte alltid så gärna. För vem vill väl åter till enkronas­träsket som landets spannmålsodlare tvingades klafsa runt i för drygt tio år sedan? Men faktum är [Läs mer…]

Ledare

Bondeoffer i ­naturvårdspolitiken

21 augusti, 2017

Vi skänker allt som oftast en tacksamhetens tanke till Axel Oxenstierna som i sin outgrundliga vishet inrättade Sveriges självständiga ämbetsverk. ­Tanken att när väl en lag är stiftad ska tillämpningen ske utan politiskt inflytande är [Läs mer…]

Ledare

Sågade ekoeffekter

28 juli, 2017

Ledaren ur Lantbrukets Affärer 7/17. Ibland återupprättas tilltron till det svenska rätts­systemet på ett alldeles fantastiskt sätt. Vi antar att det var fler än vi och Svenskt Växt­skydd som reagerade när Coop visade sina filmer [Läs mer…]

Ledare

Bortglömt företagarperspektiv

26 juni, 2017

Inkomstutvecklingen inom jordbruket är god. Den som säger det tillräckligt många gånger kanske börjar tro på det. Ungefär som när Per-Albin Hansson uttalade sig om vår svenska beredskap i inledningen av andra världskriget. Den som [Läs mer…]

Ledare

Från SVT:s ­ metafysiska redaktion

23 maj, 2017

På den brittiska jordbruksorganisationen AHDB:s blogg finns en artikel med rubriken ”When I soiled my undies” (När jag smutsade ner mina kalsonger). Titeln är egentligen oöversättlig eftersom den bygger på tvetydigheten i ordet soil, som [Läs mer…]

Ledare

”…och tillkännager detta för regeringen”

24 mars, 2017

Till skillnad från LRFs avgående ordförande Helena Jonsson har vi svårt att upparbeta samma översvallande entusiasm för det framlagda förslaget till livsmedelsstrategi. Hennes uttalande att det som händer på livsmedelsområdet skulle vara det största hon [Läs mer…]

Ledare

Slopa målen med ekologiska produkter

28 februari, 2017

Efter alla turer kring övergripande mål, regeringens proposition och handlingsplan börjar den verkliga kärnan i den två år långa processen med att ta fram en livsmedelsstrategi klarna. Bristen på konkreta mål är särskilt tydlig i [Läs mer…]