Mellangröda eller fånggröda
Mark och jordhälsa

Olika tillåten baljväxtandel i fång- och mellangröda

7 juni, 2022

Andelen baljväxtfrö för fånggröda blir kvar på 15 viktsprocent i utsädet även under nästa programperiod i landsbygdsprogrammet. Men för mellangröda föreslås 25 procent räknat på antalet frön. Om kvävepriset fortsätter vara högt kan det kvävetillskottet [Läs mer…]

bokomslag
Mark och jordhälsa

Regenerativt som missar produktionen

3 juni, 2022

I en nyligen publicerad rapport lyfts regenerativt jordbruk fram som en möjlig lösning för att klara både maten, klimatet och biodiversiteten. Brist på konkreta förslag och avsaknad av konsekvensanalys för produktionen lämnar flera luckor att [Läs mer…]

Mark och jordhälsa

Hög avkastning ger mer klimatnytta

17 maj, 2019

Jordbruket levererar en rad ekosystemtjänster, varav mat till miljarder är den allra viktigaste. En viktig tjänst som kommit upp i dessa tider av klimatoro är förmågan att binda kol i marken. För företag som vill [Läs mer…]

Mark och jordhälsa

Förädling av vall för minskat näringsläckage

17 maj, 2019

Är det en ”gamechanger” på gång med en ny marknad för gräs? Är det svenska jordbruket tillräckligt intensivt för att marknaden ska uppstå även här eller stannar det i Danmark? Det här är hemmaodlat, gmo-fritt, [Läs mer…]