Mark

EU:s nya markstrategi har landat

22 december, 2021

Det tog nästan 15 år för EU att slicka såren från det misslyckade försöket med att införa ett markskyddsdirektiv. Men nu har en markstrategi lanserats. Där finns spetsiga saker som en ny markskyddslag men även [Läs mer…]

Mark

Flytta upp markpackning högre på agendan

29 augusti, 2018

Markpackning minskar skördarna, försvårar odlingen, försämrar växtnäringsutnyttjandet och kostar i förlängningen pengar. En fråga som är självklar för alla, men sällan placerad tillräckligt högt på agendan. ”Jag uppskattar att däck- och maskinfirmor uppmärksammat frågan”, säger [Läs mer…]

Mark

Täckdikningen behöver öka

30 maj, 2018

Täckdikningen behöver två- eller trefaldigas för att klara livsmedels-produktionen i ett ändrat klimat. Det är en av slutsatserna i en ny utredning av Jordbruksverket. Reglerna för att ändra diken behöver förenklas. Regeringen är uppenbarligen oroad [Läs mer…]

Mark

Samarbetar för ­bättre jordhälsa

23 maj, 2017

Lantbrukare världen runt blir allt mer medvetna om vikten av god jordhälsa. I Storbritannien har Harper Adams University tillsammans med flera av branschens aktörer skapat ett kunskapscenter för att stimulera forskning i ämnet. Brittiska Soil [Läs mer…]

Mark

Kartlägg ­markens mikroflora

23 maj, 2017

På samma sätt forskare idag kan kartlägga mikro­floran i människors tarm skulle vi kunna beskriva samman­sättningen hos mikroorganismer i marken. Då skulle vi på ett mycket mer precist och objektivt sätt kunna uttala oss om [Läs mer…]