Eva Secher, Chef för Swedish Agro
Management

Snabb etablering i hård konkurrens

28 juli, 2017

Swedish Agro Machinery AB fortsätter sin etablering på den svenska lantbruksmaskinmarknaden. Besked om nya kompetenscentra har varvats med övertagande av flera maskinagenturer. ”Det är fantastiskt roligt att vara med om detta”, konstaterar Eva Secher, chef [Läs mer…]

Maskiner & Teknik

Tekniken finns men utnyttjas inte fullt ut

4 maj, 2017

Nu har vi lärt oss att an­vända GPS för att köra rakt. Nästa steg, sektionsav­stängning, blir allt vanligare och det är inte längre enbart entusiaster som styr givor med hjälp av styrfiler. Men tekniken och [Läs mer…]