Mjölk - LEDARE

Ett avräkningspris utan udd

12 januari, 2018

Produktivitetsutvecklingen i den svenska mjölk­produktionen är imponerande. På 20 år har ­produktiviteten mätt som kg mjölk per ko ökat med en fjärdedel samtidigt som antalet företag minskat med tre fjärdedelar. Arbetsinsatsen per kg mjölk har [Läs mer…]