Norrköpings visualiseringscenter
Teknik

Många ljusa idéer inom fotonik

23 februari, 2022

I en EU-finanseriad workshop i Norrköping arrangerad av PhotonicSweden samlades en mängd företag inom fotonik-branschen för att dela med sig av tillämpningar inom jordbruk och livsmedelsförädling. Evenemanget som samarbetade med Agtech 2030 och Visual Sweden [Läs mer…]

Anders Folkelid
Teknik

Biogastraktor – nu i serietillverkning

28 oktober, 2021

Det finns en stor potential för biogasdrivna traktorer, målgruppen är bred. Men en sak är tydlig, traktorn hör hemma där gasen finns. Biogas som drivmedel har funnits sedan åratal på personbilssidan. Inom lantbruket där biogasframställning [Läs mer…]

Teknik

Väger och registrerar utan stopp

23 april, 2021

Vägning av vagnar utan stopp sparar både tid och möjliggör mer noggrann uppföljning av skörd från olika fält. På Malma gård används systemet året runt vid skörd, leverans av grisar, utlastning av spannmål och halm. [Läs mer…]

Teknik

Flexibel och uppdaterad med mobil lösning

16 oktober, 2020

Med växtodlingsprogrammet Näsgård Mark som bas har Mikaela och Carl-David Trozelli på Tågerup utanför Landskrona funnit flera fördelar med den uppdaterade mobila lösningen Näsgård Mobile. Mikaela och Carl-David Trozelli driver Tågerups gård strax öster om [Läs mer…]

Teknik

Ny hybridkultivator för ytlig bearbetning

23 september, 2020

Även om det enligt många är för tidigt att sälja plogen är det allt fler som gör allt mindre för att röra i jorden. Den radikala jordbearbetning som plöjningen innebär ersätts med mer eller mindre [Läs mer…]

Teknik

Flera NIR-sensorer på ingång

20 september, 2019

Att mäta ts-halt och näringsämnen i grönmassan redan i hacken är nu verklighet. Med hjälp av NIR-teknik kan lantbrukare och maskinstationer få en uppfattning om det kommande ensilagets kvalitet redan vid skörd. Att använda sig [Läs mer…]

Teknik

Plog med sektionsavstängning

20 juni, 2019

Sektionsavstängning på sprutor och spridare börjar höra till vardagen. Nu kommer nästa maskintyp, plogen. ”I september lanserar vi Smart Ploughing”, berättar Jean-Marc Debien marknadschef vid Kuhn. Glöm skumpandet på en zick-zack-mönstrad vändteg, glöm också mängden [Läs mer…]

Teknik

Ny generation växelplogar­

21 november, 2018

Svenska lantbrukare är än så länge till stor del ett plöjande folk och även om 2018 gav eländiga skördar har årets förhållanden i alla fall tillåtit en omfattande höstplöjning. För den som ändå planerar att [Läs mer…]