Ingen kategori

Dags för en riktig spannmålsbarometer!

8 juli, 2016

Hur lönsam är din spannmålsodling? När maltkornet betalades med närmare 3 kr per kg var det inte så svårt att svara på den frågan. Inte heller när landets spannmåls­odlare travade runt i enkronasträsket. Men hur [Läs mer…]

Ingen kategori

Skötselavtal i gråzonen

8 juli, 2016

Skötselavtal anses av vissa som ett bra sätt att behålla makten över marken. Avtalen innebär dock att lantbrukarna ibland missar intäkter, samt att kraven på markägarna ökar. Dessutom är det ett stort frågetecken kring huruvida [Läs mer…]

Ingen kategori

Utsäde ska inte innehålla ogräs!

8 juli, 2016

Renkavlen sprider sig i landet, skräppan kommer till nya fält. Det är oacceptabelt att förorenade utsädes­partier är en del i denna spridning. Renkavle bör likställas med flyghavre! Enligt Jordbruksverkets föreskrifter finns det gränser för hur [Läs mer…]

Ingen kategori

Fortsatt stormigt på maskinmarknaden

17 juni, 2016

Det råder en gigantisk version av hela havet stormar på den svenska lantbruksmaskinmarknaden just nu. Flera stora tillverkare har valt att resa sig från gamla invanda stolar och ge sig ut på jakt efter en [Läs mer…]

Ingen kategori

Låt inte säljarna styra bekämpningen!

17 juni, 2016

Spannmålspriset förväntas bli lågt för 2016 års skörd. Enda chansen till en vettig odlingskalkyl i år är en hög avkastning utan att dra på sig extra kostnader. Tyvärr är kemsäljarna så offensiva att det finns [Läs mer…]

Ingen kategori

Bonde söker sakkunnig om markavvattning

17 juni, 2016

Staten har tydligt minskat sin roll i markavvattningsfrågan men för lantbruket minskar inte frågan i betydelse. Tvärtom säger alltfler att nu behöver rör och diken dimensioneras om för att anpassas till klimatförändringar. Men vem kan [Läs mer…]

Ingen kategori

Datahantering regleras frivilligt i USA

17 juni, 2016

Nu ska den informationsflod som uppstår inom det moderna precisionsjordbruket regleras. I USA testas flera vägar. Målet är ökad trygghet för lantbrukare när de skriver kontrakt med maskinsäljare och övriga leverantörer och därmed ökad villighet [Läs mer…]

Ingen kategori

Ofritt förfogande

17 juni, 2016

”Det är dags att skriva in den privata äganderätten i grundlagen” Vad betyder egentligen privat äganderätt? Frågan är ytterst relevant mot bakgrund av att en rad andra rättigheter lyfts i olika sammanhang, inte minst de [Läs mer…]

Ingen kategori

Låt inte ­Vattenmyndigheterna dränka svenskt lantbruk

13 maj, 2016

Att förstå ett bolags årsredovisning är ingen spetsvetenskap, utan kräver bara vanligt enkelt bondförnuft. Om tillgångarna är större än skulderna kan verksamheten fortsätta ett litet tag till och om resultatet täcker rörliga kostnader, overhead, eget [Läs mer…]