Utbildning

Läromedel i skolan behöver kvalitetssäkras

21 februari, 2020

Att kunskapsbanken hos gemene man när det gäller lantbruk och livsmedels­produktion idag är ganska liten har säkert de flesta koll på. Men visste ni att granskningen av allt material som används i svensk skolundervisning slutade [Läs mer…]

Utbildning

Vad händer med SLU:s utbildningar?

25 februari, 2019

SLU har en vision om att fördubbla antalet studenter på SLU till 2027 och har även planer på att göra en del större förändringar i agronomprogrammet. Kommer detta att gå igenom eller ej? Lantbrukets Affärer [Läs mer…]