Utbildning

Vad händer med SLU:s utbildningar?

25 februari, 2019

SLU har en vision om att fördubbla antalet studenter på SLU till 2027 och har även planer på att göra en del större förändringar i agronomprogrammet. Kommer detta att gå igenom eller ej? Lantbrukets Affärer [Läs mer…]