Växtnäring

Mildare vintrar problem för höstrapsen

26 februari, 2021

Efter årets vinter kanske det inte går att uttala sig lika säkert, men milda höstar och vintrar under de senaste åren har kunnat tas till intäkt för en pågående klimatförändring. I nordvästra Tyskland och södra [Läs mer…]

Växtnäring

EU vill lansera nytt växtnäringsverktyg

22 mars, 2019

Experimentverkstaden för nästa Landsbygdsprogram är i full gång och ett av förslagen från EU är ett nytt obligatoriskt beräkningsverktyg för växtnäring i syfte att minska läckage. FAST, som står för Farm Sustainability Tool for Nutrients, [Läs mer…]