gödselmedel
Växtnäring

Missa inte promillen i fosforprocenten

9 maj, 2022

Det räcker inte med att se på benämningen på gödselmedel för att se hur mycket växtnäring man gödslar med. Speciellt för fosfor är det viktigt att räkna med decimalerna i näringsinnehåll både vid gödsling och [Läs mer…]

kväve på väg
Växtnäring

Ökad kväveeffektivitet är nyckeln

18 mars, 2022

Stigande kostnader och stigande priser på lantbrukets produkter tvingar lantbrukare att bli bättre på att hantera risk. Traditionellt har riskhantering inom lantbruket handlat om att minska kostnader och försöka göra sig så oberoende av omvärlden [Läs mer…]

jordbrukslandskap
Växtnäring

Ökad produktivitet minskar kväveläckaget

8 mars, 2022

Ökad avkastning i kombination med förbättrad kväveeffektivitet minskar risken för kväveläckage. Det visar Lantbrukets Affärers egen beräkning baserad på data från SLU, SMHI och Jordbruksverket. Växtodling oavsett inriktning leder till växtnäringsförluster. Bara det faktum att [Läs mer…]

Växtnäring

Mildare vintrar problem för höstrapsen

26 februari, 2021

Efter årets vinter kanske det inte går att uttala sig lika säkert, men milda höstar och vintrar under de senaste åren har kunnat tas till intäkt för en pågående klimatförändring. I nordvästra Tyskland och södra [Läs mer…]

Växtnäring

EU vill lansera nytt växtnäringsverktyg

22 mars, 2019

Experimentverkstaden för nästa Landsbygdsprogram är i full gång och ett av förslagen från EU är ett nytt obligatoriskt beräkningsverktyg för växtnäring i syfte att minska läckage. FAST, som står för Farm Sustainability Tool for Nutrients, [Läs mer…]