Växtodling

Kunskapsnod om växtförädling

21 augusti, 2020

Genom en snäv tolkning av EU:s GMO-direktiv kom nya växt-förädlingstekniker att klassas som GMO. Det innebar ett avbräck för växtförädlingen och riskerar att försämra möjligheterna att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det menar i alla fall [Läs mer…]

Växtodling

Närproducerade jordanalyser

17 juli, 2020

Nu står ett nytt laboratorium för analys av jord och spannmål klart på Hushållningssällskapets försöksanläggning på Logården utanför Grästorp. ”Vi tar många markkarteringsprover och skickar till andra laboratorier, så varför inte analysera dem själva istället”, [Läs mer…]

Växtodling

Nästan inget DON alls

18 december, 2019

Torkan 2018 var u­ppenbarligen tuff även för DON-producerande Fusarium­svampar och de verkar inte ha repat sig ännu. Efter analys av 2019 års skörd håller sig DON-halterna på lika låga halter som året innan. Vid DON-dagen [Läs mer…]

Växtodling

Ogräs i utsädet: Ta problemet på allvar

18 december, 2019

Även om analysen av fröråvaran visar noll förekomst av ogräs kan ogräsfröer spridas med utsädet. Tillsammans med demomaskiner som rör sig över stora områden hotar de invasiva ogräsen att etablera sig. Handeln tar för lätt [Läs mer…]

Växtodling

Längre tröskdag med varmluft

18 december, 2019

Ungefär 200 timmar långt är tröskfönstret i Mälardalen ett normalår. Med osäkra väderförhållanden krymper det snabbt. Vid Rise i Uppsala testas just nu en metod för att öka antalet möjliga trösktimmar. Projekt Daggstopp har inletts. [Läs mer…]

Växtodling

Biostimulanter hamnar mellan stolarna

18 november, 2019

Den nya definitionen av en bio­stimulant är otydlig, de är varken växtskydds­­medel eller gödsel­medel. Produkter som påstås ha en bio­stimulerande effekt hamnar därför i gränslandet mellan Kemikalie­inspektionen och Jordbruksverket. Från den 15 juli i år [Läs mer…]

Växtodling

Tidig sådd ger ­svårbekämpade problem

23 augusti, 2019

Årets tröskning har kommit långt och det kommer att bli möjligt att så tidigt i höst. Men tidig sådd ökar också risken för insektsangrepp, sjukdomar och ogräs. Tidig sådd ger i grunden bra förutsättningar för [Läs mer…]

Växtodling

Satsa på bra rötter

18 april, 2019

Många är vägarna för att nå den högsta skörden och länge har det talats för lite om det som sker dolt under markytan. Rötterna på grödan har en avgörande roll för att lyckas. Tove Sundgren [Läs mer…]

Växtodling

Dags att vända bördighetstrenden

25 februari, 2019

Många ligger idag och spelar på gränsen till försämrad bördighet, något som kan leda till sänkta skördar, inte bara i sockerbetsodlingen, utan även i andra grödor. För att undvika en ond cirkel bör vikten av [Läs mer…]

Växtodling

Ny kväveutmaning för Europas djurbönder

21 december, 2018

Tyska och danska djurbönder gnisslar tänder över det nya stora kvävebeting de utsatts för. Nästan 30 procent mindre ammoniakkväve får läcka från gårdens stallgödsel och klockan tickar för när det ska vara uppnått. EU styr [Läs mer…]