Växtodling

Bra läge i skörden – men nytt hot oroar

21 december, 2018

DON-läget i årets skörd ser bra ut. Den ökning som befarades efter regn och värme i augusti lyser med sin frånvaro. Men en nykomling bland skadegörarna väcker oro. Vid ett Gröna Möten-­seminarium i Skara om [Läs mer…]

Växtodling

Grön- och grödkrav försvårar våren

23 februari, 2018

Även om många fått dispens från kravet på andel grön mark kan kravet om antal grödor fortfarande ställa till det för regndrabbade bönder. För Kalmarbönderna är det dubbelt surt. Att vädrets makter ställer till det [Läs mer…]

Växtodling

Stora regionala ­skillnader i fosforbalansen

26 januari, 2018

Fosforbalansen är i högsta grad dynamisk. I synnerhet när data analyseras på regional nivå. De stora skillnader som finns regionalt i fosforbalansen tycks ha en svag koppling till fosfortillståndet i marken. Det som verkar påverka [Läs mer…]

Växtodling

Stigande avkastning

21 augusti, 2017

Under de senaste tio åren har trenden med stagnerande avkastning i framförallt spannmål vänt och stiger nu snabbt igen. Samband mellan avkastningsvariationer i höstvete och sockerbetor talar för att det är bördighetsfaktorer som är förklaringen. [Läs mer…]

Växtodling

Helt ­automatiserad odling

26 juni, 2017

Flera maskintillverkare har under senare år presenterat sina visioner om hur lantbruket i framtiden använder sig av svärmar av små robotar i växtodlingen. Vid Harper Adams University i Storbritannien förvandlas just nu visionerna till verklighet. [Läs mer…]

Växtodling

Islossning på ­Kemikalieinspektionen

24 mars, 2017

Efter att under många år ha samlat ansökningarna på hög fick Kemikalieinspektionen under 2016 fart på verksamheten. Svenska lantbrukare har nu tillgång till preparat som många utländska kollegor fortfarande saknar. Den oförmåga att godkänna ansökningar [Läs mer…]

Växtodling

Höstvete 2017: Satsa på fler sidoskott

6 mars, 2017

Den torra hösten har på många håll resulterat i glesa höstvetebestånd. Det finns dock sätt att driva upp antalet sidoskott och samtidigt hålla tillbaka plantan utan att kvarnarna säger stopp. Nästa vecka är det återigen [Läs mer…]