Växtskydd

KemI gör ingen riskanalys

18 april, 2019

På ett seminarium om glyfosat som hölls på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin den 14 mars framkom att Kemikalieinspektionen inte tar hänsyn till risker med ett eventuellt glyfosatförbud. I slutet av mars föreslog EU-kommissionen fyra länder [Läs mer…]

Växtskydd

Ny teknik för ökad exakthet

22 mars, 2019

Världen över pågår teknikutveckling för att göra våra lantbruks-sprutor mer exakta. Allt från punktbehandling före uppkomst till datainsamling och behandling i realtid av specifika ogräs med varierad dos håller som bäst på att rulla ut [Läs mer…]

Växtskydd

Skyddszoner kring brunnar minskar läckagerisken

22 mars, 2019

Det finns inte någon patentlösning som fixar alla problem, men tittar vi närmare på anläggning av skyddszoner kring brunnar och vattendrag verkar det vara undantaget som bekräftar regeln. På Löderup Södergård har Odling i Balans [Läs mer…]

Växtskydd

Ny prövning för glyfosat

16 oktober, 2018

Behandling med en totalherbicid som glyfosat är något av en förutsättning för odlingssystem med mellangrödor och reducerad jordbearbetning. Uppmärksamheten kring kemikalien har mobiliserat nya grupper av motståndare som gör allt för att flytta avgörandet om [Läs mer…]

Växtskydd

Dålig märkning fällde Monsanto

18 september, 2018

Det har varit några glada veckor bland Monsantos och glyfosats belackare. Högsta domstolen i San Fransisco avgjorde den tionde augusti till förmån Dewayne Johnsson som stämt Monsanto för att glyfosatprodukterna Ranger Pro och Roundup Pro [Läs mer…]

Växtskydd

Flera verktyg i kemlådan

6 april, 2018

Drygt tio fungicider, lika många herbi­cider, tre tillväxtregulatorer, några snigelgift och en gronings­hämmare. Det är vad lant­brukets verktygslåda utökats med inför årets säsong. Dock är det klenare med insekticiderna. Inför fjolårets odlingssäsong märktes på allvar [Läs mer…]

Växtskydd

Flera faktorer påverkar ­skidgallmyggans angrepp

6 april, 2018

Blygrå rapsvivel och skidgallmygga är radarparet som orsakat stora angrepp i rapsfält i södra Sverige de senaste åren. Tidpunkt, avstånd till fjolårsraps, kringliggande landskap och antal bekämpningar är några av faktorerna som påverkar angreppsgraden. För [Läs mer…]