odling

odling

Joakim Ekelöf, Nordic Beet Research, tror att höga fosforpriser och kortsiktiga arrende­kontrakt har lett till den snålgödsling som tär på markens förråd.