odling3

odling3

Sedan 2018 har Nils-Emil Jönsson
radmyllat NPK till betorna, en viktig åtgärd för bättre näringsutnyttjande.
Foto: David Gottfridsson