Dags för en kovändning

”Varför ska just mjölken vara så förtvivlat billig?”

Den svenska läkaren och professorn i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet Agnes Wold har många kloka tankar och idéer, bland annat om mjölk.

I somras gjorde Agnes Wold ett av de mest lyssnade programmen i Sommar i P1 och i mitten av oktober skrev hon en krönika i nyhetsmagasinet Fokus om mjölk. Rubriken var ”Dags för en kovändning.”
Det hon tar upp är intressant för alla oss som gillar både mjölk och mjölkbönder. När det gäller behandlingen av mjölken skriver hon att pastörisering och homogenisering ofta sker i en som hon kallar det brutal teknologisk process där dess celler och fettdroppar slås sönder. Vilket innebär att smak och biologiska egenskaper förändras.

Så förtvivlat billig
Agnes Wold tar upp frågan om immunförsvaret och berättar att flera studier visar att barn som dricker opastöriserad mjölk får mindre allergi än andra. Det gäller både barn som är uppvuxna i lantbruksmiljö och barn i familjer som köper och dricker opastöriserad mjölk. Deras immunsystem reagerar mindre mot pollen och kvalster, som om den färska komjölken kunde frammana tolerans mot främmande ämnen.
Efter en utläggning om varför pastörisering lagstadgades 1937 och riskerna för ehec, går Agnes Wold in på möjligheten att producera säker färsk mjölk som enligt henne kan tas fram med moderna metoder. Något som dock skulle kosta pengar. Hon ställer frågan:
”Varför ska just mjölken vara så förtvivlat billig? Vin från bönder som lägger extra omsorg på odling, skörd och lagring kostar hundratals kronor flaskan.”

Skjuta mygg med kanoner
Längre fram i krönikan kommer Agnes Wold med fler eftertänksamma frågor:
”Varför måste all mjölk vara en lågprisprodukt? Varför har vi inga småmejerier som framställer lyxmjölk med potentiellt hälsobringande effekter från särskilt utvalda gårdar?” Hennes egna svar blir att det kan vara för att mjölken framförallt dricks av barn, medan de vuxna som håller i hushållskassan väljer helt andra drycker.
Agnes Wold som har ägnat en stor del av sitt liv åt bakteriologi avslutar sin krönika med en tankvärd kommentar:
”Vi har numera insett det felaktiga i att behandla hela djurbesättningar med antibiotika för att ett djur är sjukt. Mjölk däremot, behandlas som smittad även om den inte är det. Den underkastas därför en teknologisk process från förra århundrandet som förstör många av dess unika kvaliteter. Tala om att skjuta mygg med kanoner.”

Vet vad hon talar om
Är då Agnes Wold en person som vi ska lyssna på? Inledningsvis läste hon kemi och biologi, men gick sedan över till medicin. Hon disputerade 1989 vid Göteborgs universitet. Hon är specialiserad på tarmens normala bakterieflora och dess interaktion med immunsystemet. Frågan om allergier och om inflammatorisk tarmsjukdom kan bero på förändrad tarmflora, har sysselsatt henne under många år.
Rädslan för baciller är enligt enligt Agnes Wold vida utbredd i samhället, i kombination med ignorans, bekymrar det henne. Exempelvis anser hon att Socialstyrelsens rekommendationer om att vi ska städa för att skydda oss mot smitta baseras på helt ovetenskapliga underlag. Hon menar att smuts inte gör oss sjukare och inte mer allergiska. Den mest allergiskyddade miljön för barn är enligt henne familjejordbruk med mjölkkor och andra djur. Orsakerna är däremot oklara.

Vaccin mot allergi
I januari 2014 uppmärksammades att Wolds forskargrupp hade utvecklat ett lovande generellt vaccin mot allergi, ett bakterieprotein som fungerar som antigen och stimulerar immunförsvaret.

Av Agneta Lilliehöök