Dålig märkning fällde Monsanto

Det har varit några glada veckor bland Monsantos och glyfosats belackare. Högsta domstolen i San Fransisco avgjorde den tionde augusti till förmån Dewayne Johnsson som stämt Monsanto för att glyfosatprodukterna Ranger Pro och Roundup Pro orsakat hans non hodgkins lymfom, en form av allvarlig lymfcancer. Johnsson arbetade mellan 2012 och 2016 som skolvaktmästare, och en av arbetsuppgifterna var att spruta Ranger Pro och Roundup pro på skolgården.

Motsvarande 85 ha
Enligt egen uppgift sprutade han 150 gallons, det vill säga 567 liter, 20 till 30 gånger om året, alltså omkring 17 000 liter varje år. Vid en normal volym på 200 liter per hektar motsvarar detta 85 hektar. Enligt Johnsson täckte preparatet ibland vid stark vind hans ansikte och en gång råkade han bli helt dränkt av preparatet.
År 2014 diagnostiserades Johnsson med non Hodgkins lymfom. Monsantos advokater menade under prövningen att non Hodgkins lymfom tar flera år att utveckla, så även om Ranger Pro eller Roundup Pro skulle varit cancerogena hade Johnssons cancer börjat utvecklas redan innan han började som skolvaktmästare. De menade även att Johnssons advokater överdrev WHO:s cancerorgan IARC:s betydelse.

vetenskapliga fakta
Domaren i målet bestämde att juryn inte bara skulle beakta de vetenskapliga argument som lades fram, utan även anklagelser om att Monsanto undanhållit fakta om preparatens farlighet.
Johnsson gick som sagt vinnande ur striden och tilldömdes totalt 289 miljoner dollar, varav 250 miljoner var skadestånd. En nedsättning från de 373 miljoner han ursprungligen krävde.
Bland motståndarna har domen tagits emot som en bekräftelse på att glyfosat orsakar cancer, ett påstående som står i bjärt kontrast till Johnssons egna advokaters argument att handelsprodukterna med bland annat vätmedel är farligare än ren glyfosat. Det ska tilläggas att både Ranger Pro och Roundup Pro innehåller vätmedel.

Fastställer inte cancerrisk
Men vad säger då domen egentligen? Har juryn trots en vetenskaplig samsyn att glyfosat inte orsakar cancer fastställt att så ändå är fallet?
Svaret är nej. Juryn fastställer inte att glyfosat orsakar cancer eller att substansen är direkt orsak till Johnssons cancer. De konstaterar att preparaten är farliga att använda även om de hanteras på avsett sätt. De fastställer dock att preparaten varit högst delaktiga i att bringa Johnsson skada. Juryn menar nämligen att Roundup Pro och Ranger Pro innebar potentiella risker som borde varit kända och accepterade i den vetenskapliga världen, och den bristande
informationen om dessa risker varit en väsentlig faktor i att bringa Johnsson skada.
Juryn landar i att det snarare är fel på etiketten än på preparaten. De ger alltså egentligen inte någon rätt, även om Johnsson får rätt.

Stämd för stolpar i mässing
Det ska i sammanhanget påpekas att Kalifornien med sin artikel 65 i Safe drinking water and toxic enforcement act har väldigt höga krav på märkning av produkter. Den har bland annat lett till stämningar för att mässingshantag och knoppar på stolpar som delar köerna på Disneyland saknade varning för att de innehöll koppar.
Monsanto har meddelat att de avser överklaga domen.
Nästa prövning för Monsanto är schemalagd till oktober. Denna gång bli det i Monsantos hemstad Saint Louis. Enligt Johnssons advokater väntar nu 4 000 stämningar mot Monsanto.

Av Per-Ola Olsson