datorspel1

datorspel1

”Vi har i projektet kunnat konstatera att det går att bestämma såbäddsegen­skaper med hjälp av en 3D-sensor. Nu är projektet avlutat och vi har visat att
befintlig teknik är tillräckligt bra för att användas direkt på maskin för att optimera såbäddsberedning”, konstaterar forskaren Bo Stenberg vid SLU i Skara.