datorspel2

datorspel2

3D-sensorn är under körning placerad så att den är avskärmad från direkt solljus. Halmrester och större stenar ”klipptes bort” för att göra skattningen av genomsnittet under 24 mm säkrare.