datorspel5

datorspel5

Via filter omvandlas bilden och information från IR-djupsensorn adderas för att få 3D-information. Varje pixels position bestäms med triangulering.