De friska växternas år

”Friska växter krävs för att bekämpa klimat­förändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen”, skrev två SLU-forskare i en debattartikel i UNT i slutet på förra året. I år är året då god växthälsa står i fokus i och med det internationella växtskyddsåret, International Year of Plant Health.

Det är FN som på ett initiativ ifrån Finland förklarar det första året på det nya decenniet som året då växthälsa och växtskydd ska uppmärksammas globalt. Detta görs såklart även i Sverige, och bland andra SLU och Jordbruksverket deltar under året på flera arrangemang och kommer även sprida budskapet i form av fler debatt­artiklar. Erland Liljeroth som är professor i växtskydd och samverkanslektor vid SLU Alnarp tycker att det är viktigt att problematiken som finns när det gäller växtskydd och dess betydelse för global livsmedels­försörjning får uppmärksamhet.
”Globalt förloras upp till 40 procent av skörden på grund av olika skade­görare idag. Samtidigt ser vi att vi måste öka livs­medelsproduktionen med hela 60 procent för att kunna försörja en växande befolkning. Därför är det viktigt med friska växter som också är hälsosamma.”

”När upp till 40 procent av skördar går förlorade på grund av växtskadegörare och vi behöver öka livsmedelsproduktionen med 60 procent fram till 2050 är det lätt att förstå hur viktigt de tär att hålla växterna friska”, säger Erland Liljeroth, SLU.

Resistensproblematik
Erland berättar att flera växtsjukdomar genom historien har haft förödande k­onsekvenser och nämner potatisbladmöglet på Irland som ett exempel.
”Idag finns kemiska preparat som oftast kan stoppa sjukdomar och insekter från att få så katastrofala följder. Samtidigt vill vi ju minska de insatser som görs kemiskt och det krävs stora insatser för att lösa den ekvationen.”
Han drar paralleller med antibiotika­resistensen som idag är vida spridd inom humanmedicinen och detta har uppmärksammats en hel del i media. Samma problematik finns också när det gäller kemisk bekämpning av växtsjukdomar. Vid alltför omfattande användning blir skadegörare resistenta mot kemiska medel som då helt eller delvis förlorar sin verkan. ”Det är ett problem som inte alla känner till och därför är det viktig att det u­ppmärksammas.”

Sprida information
SLU kommer bland annat att delta på Borgeby Fältdagar och på Almedalsveckan för att sprida information till allmänheten. Speciellt viktigt för vanliga konsumenter är att tänka på att inte ta in växtmaterial från andra länder, samt att vara uppmärksam och ställa frågor.
”Många tänker inte på när de köper en spännande växt eller fröer utomlands att det kan medföra sjukdomar eller insekter som inte finns i Sverige och som kan vara väldigt svåra att få bukt med. Detta sker ju även via import till plantskolor och inom skogsindustrin”, säger Erland.
Han menar att lantbrukare i Sverige idag generellt är medvetna om både risker och fördelar med kemiska preparat.
”De flesta vill så långt som möjligt undvika att använda kemiska bekämpningsmedel så långt det går, men med risk för skördetapp är det svårt att helt stoppa användningen. Så det viktigaste är att använda de verktyg som finns i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. När det gäller alternativa metoder måste krafttag göras från forskarsidan.”

Av Elin Laxmar