”När upp till 40 procent av skördar går förlorade på grund av växtskadegörare och vi behöver öka livsmedelsproduktionen med 60 procent fram till 2050 är det lätt att förstå hur viktigt de tär att hålla växterna friska”, säger Erland Liljeroth, SLU.