De kommunala dricksvattensystemen beräknas läcka mer än jordbrukets hela behov av dricksvatten till djur och bevattning. Foto Mostphoto