LA1910-sid38b

LA1910-sid38b

”Vi behöver identifiera vilka insatser som
behövs innan den nya tekniken fungerar”,
säger Oleksiy Guzhva på SLU.