sid42-44grupp

sid42-44grupp

En av diskussionsgrupperna bestod av Peter Ågren, Naturbruksförvaltningen, Fredrik Stark, Vreta Kluster, Liliane Graje, Naturbruksförvaltningen, Linda Gradén, Rådgivarna Sjuhärad, Per Edstam, DeLaval och Astrid Lovén Persson, Agroväst.