sid42-44inger_torbjorn

sid42-44inger_torbjorn

”Att göra tekniken relevant borde vara obligatoriskt och det är viktigt att veta vem man ska kontakta om något krånglar”, konstaterade Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket och Torbjörn Eriksson, Grymminge gård, Örebro.