Det gäller att synas

Krönika ur Lantbrukets Affärer 4/17

Syns du inte, finns du inte! Detta uttryck har säkert de flesta hört någon gång och det finns massor av undersökningar som visar att det stämmer. Vi måste hela tiden påminna våra kunder om vår existens, deras minne är kort och det kommer alltid någon annan som tävlar om uppmärksam­heten. Därmed kan vi utgå ifrån att alla vet att reklam lönar sig, även i bistra tider. När resurserna är begränsade är det nödvändigt att prioritera, men att avstå från att synas är inget bra alternativ.

Decennier av erfarenhet, studier och undersökningar visar att för en positiv utveckling är fortsatta marknadsinvesteringar absolut nödvändiga. Bland dem som bevisat detta kan vi nämna det amerikanska McGraw-Hill Research som studerat reklaminvesteringar och försäljningsutvecklingar i amerikanska företag under flera konjunkturcykler.

I en rapport ”Marknadsföring i lågkonjunktur” av Carin Fredlund, kan vi läsa att det inte räcker med att upprätthålla någon form av närvaro, även om det är bättre än ingen reklam alls. Hon skriver: ”Det går inte att vara feg och försiktig, varken när det gäller att bestämma reklambudgeten eller hur den ska användas. Bland alla de undersökningar och mätningar som gjorts, har vi kunnat konstatera att de annonsörer som gjorde tydlig och uppmärksammad reklam, hade det bästa utbytet av sina satsningar.”

De senaste fyra månaderna har det kommit massor av reklam i vår brevlåda från svenska högskolor och universitet. Anledningen är att de har full koll på att vår son Henrik tar studenten i juni och att det är hög tid för honom att välja utbildning, om han vill läsa vidare förstås.

Det kom några brev och kataloger i december, några fler i januari och i februari växte högen på köksbordet till en dryg decimeter. Uppenbarligen vet de också att Henrik har gått naturlinjen på gymnasiet, den största delen av reklamen handlade om olika ingenjörsutbildningar. Få väckte hans intresse men några tittade han lite närmare på. I dagarna går ansökningstiden ut men det lutar mot att han tar ett sabbatsår.

Till min stor besvikelse har det inte kommit någon information från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, med undantag för ett litet vykort från hortonomutbildningen. Men om allt annat bra som SLU erbjuder inom lantbruk, trädgård, skog och landsbygdsutveckling, har det varit helt tyst. Först trodde jag att de kanske satsade på sociala medier, men så har inte varit fallet.

Hur ska vi få ungdomar att satsa på utbildning inom de gröna näringarna om de varken syns eller hörs? Det finns ju ett stort behov av kompetent folk inom vårt yrkesområde. Om KTH, Chalmers, Linnéuniversitetet, Blekinge högskola, med flera,
klarar av att göra reklam, då borde väl SLU också klara av det!

Av Agneta Lilliehöök, Lantmästare och tidningsproducent