Det gäller att ta tag i problemen i tid

Att vara öppen med hur finanserna ser ut och att i allra möjligaste mån sträva efter att behålla kontrollen över företaget. Det är två viktiga saker att minnas när räkningarna hopar sig.

Tidigare har det varit tämligen ovanligt med konkurser inom lantbruket. De konkurser som ändå förevarit har oftast stängts med plus. Det har alltså snarare handlat om dålig likviditet och att företagen varit undervärderade i bok­föringen, än om insolvens. Givet de dystra tongångarna inom främst mjölkproduktionen, får det dock anses som en rimlig gissning att antalet konkurser i lantbruket kommer att öka.

Tragedier
Konkurs har ibland skämtsamt påståtts handla om att stoppa alla sina pengar i byxfickorna och ge bort kavajen. Ola Sellert, advokat med inriktning mot bland annat företagsrekonstruktioner och konkurser, förklarar dock att de allra flesta konkurser är tragedier som berör engagerade entreprenörer som pantsatt både sina egna och familjens tillgångar. Han menar att konkurs inte är den självklara utvägen vid obestånd.
”Konkurs är inget trevligt. Du tappar all makt över företaget till en konkursförvaltare vars uppgift är att avveckla tillgångarna och omvandla dem till pengar. Det är inte kul”, säger han.

Konkursskydd
Då ser han konkursskydd genom företagsrekonstruktion som ­mindre om­välvande. Genom att ansöka om rekonstruktion hos tingsrätten får företagaren andrum att reda ut situationen utan att riskera utmätning eller konkurs. Eller om förutsättningar saknas, av­veckla verksamheten under ­behagligare former än en konkurs.
Helst ser han att situationen inte går så långt som till rekonstruktion eller konkurs. Det gäller att ta tag i problem i tid. Hans rekommendation är att hela tiden vara öppen mot fordringsägarna, oavsett om du är på obestånd eller inte.
”Kan du inte betala, så berätta det. Du kanske kan få anstånd, eller så kan ni lägga upp en betalningsplan du tror att du klarar av”, säger Ola.
Han berättar att många är rädda för att ringa banken när det går ­knackigt. Då i tron att banken stryper alla kredit­möjligheter med detsamma. Han uppfattning är dock att bankerna agerar långsiktigt och inte gör några panik­åtgärder. Han poängterar just vikten av långsiktighet – hos båda parter.

Skriva ner ­skulderna
”Ser fordrings­ägarna att de kan tjäna pengar på dig i tio år, bara du överlever den här svackan, går de i allmänhet med på ett ­ackord, att skriva ner ­skulderna” ­berättar Ola.
En fråga är om fordringsägares vilja att gå med på ackord skiljer sig om det är ett aktiebolag eller en enskild firma som är på obestånd. Ett aktiebolag upphör vid konkurs och betalningsansvaret försvinner även om styrelsen i vissa fall kan hållas betalningsansvarig. Med enskild firma ligger skulderna kvar även efter en konkurs. Är det då enklare för ett aktiebolag att få till ett ackord?
Ola förnekar inte att det kan vara så, men pekar även här på vikten av långsiktighet. ”Ni kan ju alltid komma ­överens om att du ska hålla fordrings­ägarna informerade om din ekonomi, och att de får en slant om eller när du får ordning på ekonomin”, säger han.

Av Per-Ola Olsson