Digital kurs i precisionsdjurhållning

Mjölkningsmaskin

En helt ny kurs på SLU gick av stapeln under januari-mars i år, Precision Livestock Farming for sustainable production. Anders Herlin, docent och universitetslektor i djurmiljö och byggnadsfunktion, och Oleksiy Guzhva, forskare inom innovation i lantbruket, var kursledare och de är mycket nöjda med premiären.

Med hjälp av teknologi kan arbetsbördan minska samtidigt som djurvälfärden och lönsamheten kan förbättras. Det är viktigt att teknologin kommer till nytta för lantbrukaren. Genom att erbjuda en kurs i precision livestock farming, PLF, kan kunskap och erfarenhet förmedlas till flera aktörer inom branschen.

”Fokus ligger på hur tekniken kan användas av lantbrukarna, menar Oleksiy Guzhva, SLU. ”Det är viktigt att kursen har ett perspektiv utifrån slutanvändaren, lantbrukaren, och det behövs mer kunskap om digitaliseringen i lantbruket. Den här kursen är till för människor som jobbar inom branschen och inte för forskare.”

Digitalt format
Kursen ges helt på distans med förinspelade föreläsningar, vilket ger en stor frihet för kursdeltagarna att planera sina studier efter egna önskemål. Men det innebär även en del utmaningar för kursledare och föreläsare. Det är lättare att få till en diskussion med studenterna om föreläsningen sker i ett klassrum i stället för digitalt.

Även om de flesta momenten i kursen är förinspelade förekommer det ett antal träffar digitalt som bjuder in studenterna till att diskutera och reflektera tillsammans.

Som deltagare på kursen får du en förståelse för data, slutanvändarens syn på smart teknik, hur den används och varför innovation är viktigt. Oavsett om du bedriver eget lantbruk eller arbetar på annat håll inom branschen har du nytta av att förstå hur innovationerna kan användas för att gynna en mer hållbar animalieproduktion.

Ingår i EU-projekt
För att möta det ökade utbudet av digitala kurser och andra format har Anders och Oleksiy gått en pedagogisk utbildning med inriktning på digital inlärningsmetodik. Syftet är att kunna ge studenterna bästa möjliga utbildning.

Kursen kommer fortsättningsvis vara helt på distans och ingår i ett Erasmus+-projekt som kallas Usage. Det är EU-finansierat och verkar för att utveckla och förbättra avancerad teknik och digitalisering inom lantbruket. Enligt Anders finns det en liknande kurs som behandlar smart teknik i skogs- och växtodlingsprocesser, men detta är fösta gången en kurs ges med fokus på bara animalieproduktion.

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning för företag som vill utbilda sin personal som formellt inte uppnår antagningsvillkoren. Att erbjuda kursen till yrkesverksamma ger en snabbare kompetenshöjning i branschen menar Anders.

Praktisk koppling
Kursen har flera gästföreläsare från olika företag och organisationer vilket ger en tydlig koppling till näringslivet och praktisk användning av smart teknik. Bland annat är Annica Hansson från Växa Sverige, Ellinor Eineren från Agricam och Henrik Österlund från Hencol med och föreläser.

Kursen ges på avancerad nivå, vilket betyder att tidigare högskolestudier är ett krav för att få söka in. Jag har själv läst kursen och tyckte att det kravet är bra eftersom studenterna då har goda förkunskaper om lantbruksdjur och fokus ligger mer på tekniken som kan förbättra och utveckla animalieproduktionen. Jag rekommenderar dig som är nyfiken på artificiell intelligens och smart teknik inom animalieproduktionen att gå kursen. Både som djurhållare och rådgivare kommer du utveckla goda kunskaper om teknik och hur värdefull den kan vara.

Av Cecilia Olander