Digitalt kunskapsutbyte med gott samtalsklimat

”Spannmålsbönderna på Facebook är som Sveriges största fältvandring,” säger Kenneth Karlsson och Oscar Volmersten som tillsammans modererar sidan.

Sociala medier har blivit ett viktigt inslag i vardagen och framförallt på Facebook har det dykt upp en mängd olika grupper. En av dem är ”Spannmåls­bönderna” som är uppe i 16 000 medlemmar och som har blivit en viktig kanal för många aktiva jordbrukare men även andra i branschen. Kenneth Karlsson och Oscar Volmersten står för moderationen på sidan och de är nöjda med det goda samtalsklimatet och kunskapsutbytet som sker.

Fri debatt
”En fri debatt om spannmålsodling och fria frågor” formulerar Oscar som målet med sidan som huvudsakligen utgörs av aktiva växtodlare, men även allt mer ungdomar, företagsrepresentanter och tjänstemän har blivit medlemmar.

”Vi är noga med att släppa in seriösa medlemmar,” säger han som arbetar åt sin morbrors släktgård på 340 ha utanför Sala kombinerat med entreprenad och skogsbruk.

”En framgångsfaktor har varit att vi inte har haft för hög ambition,” säger Oscars medmoderator Kenneth Karlsson. ”Vi eftersträvar en lugn mötesplats där kollegor kan diskutera sinsemellan utan för hård marknadsföring eller styrning.

Kenneth har en maskinstation i Fjärdhundra som utöver maskintjänster även utför markkarteringar och igångsättning av Väderstad-såmaskiner. Trots att de bara bor två mil ifrån varandra kände inte Kenneth och Oscar varandra före gruppen bildades.

Håller god ton
Över lag tycker de att sidan har blivit som de ville att det skulle bli. Medlemmar ställer frågor om allt ifrån maskinreparationer, köpråd och ogräs och de får alltid vettiga svar.

”Man behöver inte hålla så noggrann koll, sidan lever sitt eget liv,” säger Oscar som uppskattar att de som moderatorer inte behöver lägga så mycket tid på sidan. ”Medlemmarna är väldigt skötsamma. Vissa medlemmar blir så aktiva så man känner dem nästan som grannar. Det är vanligt med folk som raggar utsäde och då kan man få tag på det om någon finns i rätt del av landet. Många praktiska problem går att lösa med hjälp av kollegor på nätet som egna liknande erfarenheter.”

”Det förekommer ofta jobb­annonser som många delar vidare,” säger Kenneth. ”En lagom mängd annonser och reklam är godtagbart och positivt. Vissa ämnen som eko kan bli heta potatisar bland medlemmarna, men än så länge har det inte varit några dramatiska utträden eller protestinlägg som annars kan förekomma på FB-grupper. För många är även gruppen lite av ett sätt att följa odlingssäsongen genom landet och inläggen följer årstiden.”

Bonde-influencers
Somliga väldigt aktiva medlemmar är något av ”Bonde-influencers” och har blivit kända långt utanför sina hembygder genom gruppen. En del medlemmar sticker ut och märks tydligt med sina åsikter och särskilda kunskaper, men i det stora hela är det inte alls långt ifrån hur det brukar gå till på plats i verkligheten.

”Sveriges största fältvandring,” beskriver Oscar stämningen som råder i kommentarsfälten där många lantbruksprofiler ofta är med och kommenterar. ”Dagens högteknologiska lantbruk är väldigt kunskapsintensivt och med all elektronik och precisionsodling är gruppen en bra kunskapskälla när det strular med allt ifrån GPS-mottagare till torkanläggningar.”

Av Axel Nilsson