Dyr gödsel men än så länge bra kalkyl

Gödselsäckar
Gödsel som köptes i somras kändes dyr då men visade sig bli riktigt billig.

Gödselpriserna har aldrig varit högre men samtidigt är spannmålspriserna också höga. Nettot av detta är fortfarande bra men det kan vara viktigt att säkra ett bra spannmålspris för skörd 2022.

Dagens situation känns igen från 2008 då gödselpriserna hade sitt senaste rekord. Under den vintern gick det att teckna höga spannmåls­priser för skörd 2009 vilket dock få lantbrukare utnyttjade eftersom känslan var att priserna kunde bli ännu högre. Istället kom finanskrisen och spannmålspriset kollapsade. Det resulterade i att lönsamheten 2009 blev historiskt låg efter inköp av dyr gödsel kombinerat med ett lågt spannmålspris.

Lönsamheten hög 2021
Det enskilda gödselpriset eller spannmålspriset är egentligen inte så intressant, men däremot är kombinationen mycket viktig eftersom det är avgörande för nettot. Generellt är högt spannmålspris viktigare än ett lågt gödselpris.

För 2021 års skörd så kommer lönsamheten i genomsnitt att bli mycket bra eftersom gödselpriserna var förhållandevis låga och mycket av grödorna har kunnat säljas till de högre priserna. För enskilda lantbrukare kan lönsamheten dock bli mer normal om stor del av spannmålen såldes innan prisuppgången eller om man tappade mycket avkastning på grund av värmen i somras.

Netto av gödsling
För kvävegödslingsstrategin är kvoten mellan priset per kilo kväve och priset per kilo spannmål intressant. Med dagens ­gödselpris blir kvoten lite högre än de senaste åren men inte mycket tack vare det höga spannmålspriset.

Så trots dyrare gödsel ser odlingsekonomin ut att kunna bli bra 2022, om priserna står sig. Vid en avkastning på åtta ton och 200 kilo kväve så räcker det med 20 öre högre spannmålspris för att kompensera för att Axan har blivit två kronor dyrare per kilo produkt.

Gödslingsstrategi
För den som köpt in gödsel i somras innebär de höga spannmålspriserna att gödslingsstrategin 2022 blir ganska oförändrad jämfört mot tidigare, eftersom kvoten mellan gödselpris och spannmålspris är densamma. Däremot behöver man vid inköp av riktigt dyr gödsel se över sin gödslingsstrategi och dra ner på de grödor där utväxlingen är minst av det sista kilot tillfört kväve.

Det kan vara lockande att avstå inköp av NPK till nästa års vårsäd men även om den gödseln också är riktigt dyr så är merskördarna av NPK till vårsäd så stor att det ändå är bättre än att bara köpa NS. Däremot kan man lägga en lägre giva NPK vid sådd och tilläggsgödsla med rent kväve istället.

Säkra spannmålspriset
En lärdom från 2009 är att ingen vet hur länge en prisnivå står sig. Därför är det intressant att säkra en del av spannmålspriset samtidigt som vi köper dyr gödsel. Men det går inte gardera sig helt eftersom man inte vet hur stor spannmålsskörden blir. Dessutom kan det vara en nackdel att säkra för mycket redan nu om priset istället stiger ytterligare.

Det är en uppenbar risk att när spannmålspriset väl faller, vilket det troligen gör så småningom, har många redan köpt gödsel till ett högt pris. Det året blir det mycket ansträngd ekonomi och det gäller att bygga upp en buffert från 2021 och 2022 för att hantera denna situation som förr eller senare kommer uppstå.

Ett högt spannmålspris är viktigare än ett lågt gödselspris

Alla vill dela vinsten
Under år med prisuppgångar på spannmål är det en uppenbar risk att alla kostnader följer med upp eftersom alla leverantörer vill vara med och dela på de ökade intäkterna. Detta gäller både maskiner och bekämpningsmedel, men även arrendepriser där de lantbrukare med mest positiv framtidstro på spannmålspriserna riskerar att trissa upp arrendepriserna.

Problemet med detta är att det sällan sker några prissänkningar när lönsamheten sedan sjunker, utan då sitter odlaren fast med en sämre lönsamhet fortsättningsvis.

Varför är gödseln dyr?
Grundskälet till att kvävegödseln blivit så dyr är den mycket kraftiga prisuppgången på naturgas som är den huvudsakliga energikällan vid gödseltillverkning. Dessutom har det varit stor efterfrågan på kvävegödselmedel på världsmarknaden. När fabriker dragit ner sin produktion och till och med tillfälligt stängt på grund av de höga gaspriserna har det blivit en så stor obalans och osäkerhet att gödselpriset skenat i höjden.

Ingen vet när det kommer vara bäst att köpa gödsel det kommande halvåret men de stora prisjusteringarna brukar inte infalla förrän det nya gödselåret börjar i juli. Ta hem gödsel till förstagivor i höstgrödor och till vårbruket i god tid innan våren. För även om det skulle finnas tillräcklig tillgång på gödsel finns det risk för störningar i logistiken vid utleverans.

Av Per Axelsson och Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult