Ekologisk kompensation_2

Ekologisk kompensation_2

Även i Sverige har diskussionen om habitatbanker påbörjats, förklarar Gunnar Lindén, LRF.