Ekotillägg för uppbundna kor försvinner

Arla avvecklar ekotillägget till producenter med uppbundna kor 2024. Bakom beslutet ligger bland annat sats­ningen på den så kallade ”specialmjölken” som lanseras i vår.

Det var lantbrukstidningen ATL som i slutet av november berättade att senast 2024 måste gårdar med uppbundna kor ha byggt om till lösdrift, annars förlorar de Arlas ekotillägg.
Ekotillägget är i dag 83 öre per kg, lägre än på mycket länge. Som mest har stödet varit uppe på 1,50 kr, men normalt har det legat kring 1–1,25 kr. För det hundra­tal Arlagårdar som riskerar bli av med stödet handlar det alltså om ett betydande intäkts­bortfall.
Symptomatiskt nog väckte nyheten inga reaktioner alls i medierna. För inte så värst länge sedan hade ett sådant slag mot såväl ekomjölken som mot en grupp oftast mindre producenter, belägna i områden med betydande miljövärden, säkert väckt kritik. Nu har vinden vänt.
”Bakgrunden till beslutet är att ekomjölken inte går särskilt bra”, säger Kajsa Pettersson på Fornby gård, medlem av Arlas ekogrupp, till ATL. ”Den har tappat mycket försäljning när konsumenterna gått över till växtbaserat. Konsumenten tycker kanske inte att eko­mjölken är relevant längre och vi har diskuterat hur vi ska gå vidare. Då kom vi fram till att det kanske var dags att sätta ett slutdatum för dispensen för uppbundna kor.”
Men till det kommer alltså satsningen på den mjölk som fortfarande har arbetsnamnet ”specialmjölk.” Den beskrivs av Arlas medlemschef Peter Kofoed som en vidareutveckling av Arlas sommarmjölk. En Arlaleverantör beskriver den för Land Lantbruk som en hybrid mellan ekologisk och konventionell mjölk när det gäller djurvälfärd.
Ett av de 14 krav som producenter av specialmjölk måste leva upp till är att mjölken ska komma från kor i lösdrift. I och med det bedömdes det som ologiskt att ekomjölk skulle fortsatt tillåtas produceras i uppbundna besättningar.
När det gäller konventionella uppbundna besättningar ville Arla däremot, när Jordbruks­verket utredde frågan om lösdrift av djur i somras, ha en övergångsperiod på 15 år.
Enligt Lantbrukets Affärers sagesperson kommer ekomjölken från gårdar med uppbundna djur att försvinna ur butikerna redan i år.

Av Sven-Olov Lööv