Eldrivna redskap underlättar på fält

Tyska transmissionstill­verkaren ZF har tagit fram ett system för elektrisk kraftöverföring parallellt med den mekaniska. Illustration ZF

Med ett elektriskt drivet hjul på plogen menar tyska transmissionstillverkaren ZF att traktorn klarar fler plogkroppar, alternativt drar sin ordinarie plog med mindre slirning. ­Teknike­n kan enligt företaget även användas för att tillverka lättare traktorer.
Genom att utrusta traktorn med en extra generator gör ZF det möjligt att få ut både mekanisk och elektrisk kraft från traktorn. Den tyska tillverkaren av transmissioner och chassiteknik visade på maskinmässan Agritechnica i höstas hur denna extra kraftkälla går att använda till att driva ett ploghjul.
I samarbete med Pöttinger har försök gjorts med elektriskt assisterad plöjning och företaget konstaterar att en traktor på 250 hästkrafter har kunnat öka antalet dragna växelplogkroppar från sex till åtta utan problem.
Tekniken går ut på att integrera en generatormodul och kraftelektronik i traktorns transmission. Beroende på traktorns storlek kan generatorn producera upp till 70 kilowatt. Generatorn har fått namnet ZF-Terra+ och den elektriska kraften som genereras kan användas för att driva ett redskap eller själva traktorn.

Elektrisk hjulmotor
Enligt ZF innebär detta att traktorns dieselmotor kan användas mer optimalt och ge mer e­ffekt eftersom den mekaniska transmissionen inte utsätts för extra påfrestningar. De ser i framtiden hur traktorer med relativt stora motorer kan göras lättare genom att transmissionen ges mindre dimensioner. Effekten tas istället ut via två parallella system, ett elektriskt och ett mekaniskt.
Minskad vikt i traktorn innebär minskad markpackning, men det förutsätter att dragkraften ändå kan överföras till redskapet. Lösningen är den elektriska drivningen. ZF ser i framtiden hur inte enbart plogar kan få egen drivning utan även hjulaxlar till vagnar och gödseltunnor.
Lösningen är deras eTrac-system. En vätskekyld trefas asynkronmotor på 400 Volt används som hjulmotor och aktiveras när traktorns slirning når en förinställd gräns.

Tvåeggat
ZF poängterar att den dynamiska regleringen av dragkraften innebär att de elektriska drivsystemen möjliggör fältarbete under besvärliga förhållanden och att detta ger ett längre tidsfönster för bearbetningar. De tillägger att systemet även har positiv effekt på bränsleförbrukningen när mindre traktorer kan användas och att detta även ger minskad risk för markpackning.
Det gäller dock att komma ihåg att svärdet är tvåeggat. Precis som att användningen av höghållfaststål tillåter lättare vagnar, men ofta istället utnyttjas till att öka lastvikten.
Det är inte garanterat att vinsten i att ha två parallella kraftöverföringssystem verkligen används till att minska traktorvikt, slirning och liknande. Det är naturligtvis lika frestande att istället använda den till att dra mer och tyngre.

Av Sofia Barreng