Elektriciteten_2

Elektriciteten_2

Amazone visade sin UX eSpray redan 2009.
Sprutan kräver 400 Volt och 17 kWatt från traktorn. Foto: Amazone.