Ett ökat foder- utnyttjande och bättre luft i stallet

Jens Larsson och Thomas Merlöv utanför RaaTecs kontor i Mörarp.
Olika fraktioner av MCP zeolit används till olika ändamål, allt från ammoniumbindare i ströbäddar till tillskott i foder till såväl djur som människa.

Bland kunderna hos RaaTec i Mörarp finns både plantskolor och grisföretagare. Nu vänder sig företaget även till mjölkproducenter efter att foderinblandning med MCP Zeolit visat goda resultat på både djurhälsa och stallmiljö även hos mjölkkor.

Thomas Merlöv är grundare och ägare till RaaTec som distribuerar MCP Zeolit i Sverige. Han har sin bakgrund inom torvföretaget Scanpeat och arbetar fortfarande med torv till växtsubstrat och foder. Under tiden på Scanpeat kom han i kontakt med zeoliter, aluminiumsilikat med stor specifik yta och som gärna binder till sig positivt laddade katjoner. Han visste att det användes mycket i grisfoder för förbättrad djurhälsa och speciellt mot smågrisdiarré.
”För sju, åtta år sedan, medan jag fortfarande jobbade på Scanpeat började jag sälja MCP zeolit som fodertillsats. Vi hade möjligheten att få prova det på Bollerups grisbesättning, med mycket goda resultat”, berättar Thomas Merlöv som idag driver företaget på heltid med två anställda på en och en halv tjänst.

Även till mjölkkor
Att ge zeoliter i fodret till djur har alltså dokumenterad effekt hos både grisar och kor. Det nyaste tillskottet i produktserien hos RaaTec är MCP Zeolit för mjölkkor som marknadsförts i ungefär ett år. Genom sin katjonbyteskapacitet har zeoliter god förmåga att binda olika joner och toxiner, som mykotoxiner i fodret, till sig vilket har effekter på såväl kons tarmsystem som gödsel­hanteringen.
”De som fodrar med zeoliter ser att korna mår bättre och det luktar mindre i stallet”, konstaterar Thomas.
Olika forskningsrapporter samman­fattar att utfodring med tillskott av zeoliter resulterar i bättre foderut­nyttjande och förbättrad våmflora hos korna eftersom ammoniumhalten reduceras när ammoniumjoner binds till zeolitens stora effektiva yta. I sin tur förbättrar detta både stallmiljö och minskar utsläppet av kväve i naturen.

Efterlyser mod
Zeoliterna som används i MCP bryts i Ungerska Tokajerna men finns på flera andra platser i världen som Turkiet och Australien. Olika fraktioner för olika ändamål beställs från Ungern till RaaTec i Mörarp.
”De flesta kunderna väljer att blanda själv till mjölkkorna, men det finns också olika lösningar med färdigfoder,” säger Thomas.
Trots att produkten är väletablerad på grissidan finns det en tröghet i systemet när det gäller mjölkproducenterna.
Thomas efterlyser fler modiga lant­brukare som är villiga att testa.
”Som vi ser det så blir det en krona in och tio ut vid användning av MCP i fodret”, säger han och tillägger att i den beräkningen har ingen hänsyn tagits till ett högre gödselvärde.
”Men som jag brukar säga, det tog mig 15 år att bestämma mig för att installera luftvärmepump, trots att jag är tekniker i grunden. Varför det? Människan vill ofta vänta och se vad som händer istället för att bara våga prova.”

Betalt i mer mjölk
En nöjd användare av MCP Zeolit är Jan-Eric Andersson på Assargården i Glumslöv. Han har använt fodertillskottet till sina mjölkkor i snart ett år och har inga funderingar på att sluta med det eftersom han ser flera positiva effekter hos djuren.
”Resultaten av MCP ser olika ut på olika gårdar. Men på min gård har celltalen stabiliserats, foderutnyttjandet har ökat och luften i stallet har blivit bättre. Jag har inte något laboratorium för att verifiera det, men jag tänker inte sluta med MCP, det har hjälpt mycket”, menar han.
Jan-Eric berättar också att inköpet av MCP betalar sig i form av meravkastning på mjölk.
”Korna mjölkar lite mer. Så det betalar sig. Sedan får vi ju se när vi sprider gödseln om vi får bättre gödselvärde och minskad utlakning av kväve. Det är skulle i så fall vara ytterligare ett plus”, konstaterar han.

Av Elin Laxmar