I WaterAgri-projektet förenas forskning och praktik, här representerade av Gustaf Ramel, Gårdstånga Nygård, och professor Miklas Scholtz, LTH.