Expansionen på bolånemarknaden kostar

Jämfört med den närmast explosiva ökningen av bolån gör Landshypotek Banks kärnverksamhet jord och skog nästan på stället marsch. Liksom föregående år står bolånen för närmare 75 procent av utlånings­ökningen.

År 2017 startade Landshypo­tek Banks satsning på bolån till främst villaägare utanför de tre storstadsområdena. Lånen marknadsfördes aggressivt. En boränta under procenten marknadsfördes som ett slags aperitif och väckte berättigad uppmärksamhet och resultatet lät inte vänta på sig. När 2019 ringdes in var Landshypoteks bolån uppe i 3,7 miljarder kronor. Ett år senare sprängdes sjumiljardersvallen.
I Landshypoteks bokslutskommitté för 2019 nämns bankens utlåning till jord- och skogsbrukare bara i förbifarten. När Lantbrukets Affärer ringer presskontakten Jonas Feinberg om hur mycket utlåningen ökade till kärntruppen ber han att få återkomma vial mail. Det kortfattade svaret blev: ”Banken­s utlåning inom jord & skog har under 2019 ökat med ca 1 miljard kronor”.
Landshypoteks rörelseresultat uppgick till 418 miljoner kronor, 32 miljoner mer än 2018. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelse­resultatet till 420 (369) miljoner kronor. Resultatförbättringen inkluderar dock en realisationsvinst från en fastighetsförsäljning om 55 miljoner kronor.
Jämfört med 2018 ökade kostnaderna i banken med 33 miljoner kronor, främst på grund av ökade personalkostnade­r, och stannade på ca 458 miljoner. Det är nästan 56 miljoner kronor mer än vad kostnaderna var två år tidigare, 402,5 miljoner kronor. Expansionen på bolånemarknaden är inte gratis.
Landshypotek hade en gång ett imponerande fastig­hetsbestånd. Våren 2011 såldes juvelen i kronan, med adress Strand­vägen 1–3 i Stockholm, för strax under 600 miljoner kronor. Jonas Feinberg känner inte till Landshypoteks fastighetsbestånd i dag men återkommer med beskedet: ”Banken har inga fastigheter. Banken har inte som primär uppgift att vara fastighetsägare.”
Lantbrukets Affärer får senare fram att den sista av Lands­hypoteks fastigheter, såld 2019, av någon anledning var belägen i Linköping.
Landshypotek Bank lämnade ett koncernbidrag till ägarna i Landshypotek ek för om 162 miljoner kronor, i nivå med tidigare år.

Av Sven-Olov Lööv