exporten

exporten

Utveckling av import (röd) och export (gul) av livsmedel och jordbruksprodukter 2008–2017 med utvecklingen av livsmedelsförsäljningen (blå) som jämförelse.