flera3

flera3

Förekomsten av vivlar i gulskålar och klisterfällor korrelerade med både tidiga och sena skador i fältkant, men inte 20 meter in i fältet.