Flera NIR-sensorer på ingång

Sensorn från italienska Dinamica Generale går att montera på flera olika typer av maskiner samt går att använda stationärt. Foto: CNH Industrial

Att mäta ts-halt och näringsämnen i grönmassan redan i hacken är nu verklighet. Med hjälp av NIR-teknik kan lantbrukare och maskinstationer få en uppfattning om det kommande ensilagets kvalitet redan vid skörd.

Att använda sig av det faktum att olika material absorberar och reflekterar ljus på olika vis har länge använts i laboratoriemiljö för att analysera innehållet i både spannmål och grönmassa. Nu har tekniken nått ut i fält och flera leverantörer av maskiner har utrustning att montera på tröskor, hackar, gödselspridare och pressar.
Tekniken har flera fördelar. Med hjälp av den registrerade informationen om materialets innehåll av viktiga parametrar som till exempel stärkelse- och proteininnehåll samt fibrer går det att bilda sig en uppfattning om hur de olika partierna av ensilage ska användas i foderstaten under utfodringssäsongen. Informationen går även att använda som beslutsunderlag för kommande års gödsling.

”Vi ser ett växande intresse för NIR-tekniken bland större mjölkproducenter”, säger Anders Mårtensson, CNH Industrial. Foto: Privat

Intresse finns
Trots att de flesta stora maskintillverkare erbjuder tekniken har användarna ännu inte tagit den till sig.
”Det finns helt klart ett intresse. Vi har fått förfrågningar, så vi får väl se framöver vad som händer”, lyder kommentaren både från Lantmännen Maskin och Swedish Agro Machinery.
Claas har valt att utrusta sina Jaguar-hackar med en egentillverkad sensorutrustning. AGCO-koncernen har istället valt att utrusta sin Fendt Katana med en sensor från italienska Dinamica Generale. Även New Holland erbjuder denna sensor till sina FR Forage Cruiser.
Anders Mårtensson är precisions­odlingsspecialist vid CNH Industrial. Han berättar att sensorn i grundpris kostar 100 000 kronor exklusive moms, men framhåller att den även går att använda på andra maskiner.

Flera olika kalibreringsfiler

”Den går även att montera på tröskan, gödseltunnan eller en ensilagepress. För att få fullt utnyttjande av tekniken måste maskinen även ha en GPS-utrustning för positionering samt avkastningsmätare, så för vissa maskiner tillkommer kostnader för detta.”
Sensorerna har olika programvara, så kallade kalibreringsfiler, för olika typer av material. En sensor som ska användas på en hack har till exempel olika filer för gräs och majs, för en gödseltunna skiljs på nöt- och svinflyt och på en tröska finns olika filer för de olika grödorna. Filerna låses upp vid behov och kostar cirka 5 000 kronor.

Foderstat och gödselkartor

För att värdena ska bli så korrekta som möjligt måste utrustningen kalibreras mot ett laboratorieprov från gårdens grönmassa. Anders Mårtensson menar att det är möjligt att nå ner till en avvikelse med endast en procent. Med ett serviceavtal kan sedan uppdateringen ske automatiskt.
Han ser stora fördelar med att samla in data både vid skörd och gödsling.
”Med hjälp av mätdata från sensorn kan man säkerställa vad som verkligen ligger i silon och om det till exempel behövs köpas extra protein. Dessutom ger informationen underlag för nästa års gödslingskartor och det blir därmed lättare att nå jämn kvalitet på materialet.”

Av Sofia Barreng