Flera verktyg i kemlådan

Foto Agneta Lilliehöök

Drygt tio fungicider, lika många herbi­cider, tre tillväxtregulatorer, några snigelgift och en gronings­hämmare. Det är vad lant­brukets verktygslåda utökats med inför årets säsong. Dock är det klenare med insekticiderna.

Inför fjolårets odlingssäsong märktes på allvar omstöpningen av verksamheten på Kemikalieinspektionen. Det kom ett flertal nya preparat och den här våren har även flera förnyade godkännanden ­medfört doser betydligt närmare verkligheten.

Tillväxtreglerare och ­groningshämmare

Från att ha arbetat för ett förbud av bland annat groningshämmare och tillväxtregulatorer har Kemikalie­inspektionen nu vänt på klacken och godkänt klorprofampreparatet Gro stop Electro, för behandling av lagrad potatis. Myndigheten har även underlättat för golfbanor och idrottsanläggningar som nu fått fler preparat i arsenalen, bland annat tillväxtregulatorer och fungicider.
Om Bayer crop science var fjolårets vinnare, tog Dow hem årets vinst. Företaget har fått flera nya herbicider godkända. Bland annat Belkar, som först fick dispens men nu fått ett riktigt godkännande. Belkar var i spåren av Nimbus och Butisans hädanfärd en välkommen nyhet för rapsodlarna.
Devrinol fanns också att tillgå för att hantera vallmon, men även om den blandades med Centium får Belkar anses varit en större nyhet. Belkar ska inte köras i rapssorten Quartz och inte blandas med gräsherbicider eller ­koncentrerade borpreparat.

Blandbart mot flyghavre
För lantbrukare med flyghavreproblem på kopparfattiga jordar innebär Chekker Power möjligheter att blanda med mikro­näring, något som kan minska antalet körningar.
Dow fick även Pixxaro EC godkänd. Preparatet innehåller innehåller både i Dows arylex och fluroxpyr, alltså samma som i Starane XL. Detta till trots ska Pixxaro ha mindre pretentioner vad gäller temperatur och är dessutom godkänd ända till DC 45. Förutom effekt på bland annat lomme, målla, näva och trampört har preparatet även effekt på våtarv som utvecklat resistens mot ALS-hämmare.
Som ytterligare inteckning för de nya tongångarna hos Kemikalieinspektionen har Dow även fått ett rent 2,4D-preparat godkänt.

Flera fungicider
BASF har fått igenom fungiciden Priaxor innehållande fluxapyroxad och pyraklostrobin. Fluxapyroxad är ett SDHI-preparat och pyraklostrobin känns igen från bland annat Comet och Signum. Vid bekämpning av mjöldagg och DTR bör Priaxxor blandas med preparat med annan verkningsmekanism, liksom vid behandling av vete. Preparatet ska ha kurativ effekt, precis som Adamas Mirador Forte som innehåller både systemiskt azoxystrobin och tebukonazol. Den är främst avsett för behandling mot svartpricksjuka, även om den har effekt på bland annat gulrost och brunrost.
BASF har i dagarna även fått Pictor Active godkänt för svampbekämpning i raps. Preparatet innehåller boskalid, alltså Cantus, och dimoxystrobin, Comet pro, och ska även om det inte finns svampgrepp tack vare en greeningeffekt bygga skörd.
Också Bayers Propulse har godkänts för svampbehandling i raps. Preparatet innehåller lika delar av SDH-inhibitorn fluopyram och protiokonazol bekant från Proline. Både fluopyram och protiokonazol har var för sig stark effekt mot bomullsmögel och får förstärkt effekt tillsammans. I ett danskt försök med 76 procent angrepp gav en behandling med 0,7 Propulse 85 procent effekt vid behandling i full blomning. Maxdos är en liter. Preparatet är godkänt mellan DC 57 och 69, och kan liksom Pictor Active användas ända fram till avslutande blom. Till skillnad från Proline har Propulse effekt även mot alternaria.

Nya aktörer
Syngenta har fått två SDHI-preparat godkända, dels den rena Elatus Plus med bensovindiflupyr, dels Elatus era med både bensovindiflupyr och protiokonazol. Elatus era är godkänt fram till och med DC 69 i vår- och höstvete, och till och med DC 59 i råg, rågvete och korn.
Vi kan även notera att nya aktörer
b­örjat etablera sig. Framförallt är det Globalchem som fått igenom tre ­fungicider, en herbicid och en tillväxt­regulator.

Av Per-Ola Olsson