Flexibel och uppdaterad med mobil lösning

Med en mobil lösning är det lätt att uppdatera och föra journaler, inte minst viktigt i växtskyddet, menar Miakela Trozella, Tågerups gård.

Med växtodlingsprogrammet Näsgård Mark som bas har Mikaela och Carl-David Trozelli på Tågerup utanför Landskrona funnit flera fördelar med den uppdaterade mobila lösningen Näsgård Mobile.

Mikaela och Carl-David Trozelli driver Tågerups gård strax öster om Landskrona i Skåne. Inriktningen är ren växtodling fram till årets skörd också kompletterad med lök. Förutom Tågerup äger de också en gård på Söderslätt som sedan en tid tillbaka är utarrenderad.

”När vi skulle välja växtodlingsprogram fastnade vi för Näsgård Mark”, berättar Mikaela. ”Vi använder det för växtodlingsplanering med gödselplan och underlag för inköp och åtgärder i fält. En viktig funktion är sprutjournalen som ger oss nödvändig dokumentation. Vi använder också Kemkollen som verkligen är användbar med tanke på alla regler och begränsningar som finns i både preparat och tillåten användning. Den gör att vi alltid är uppdaterade.”

Ökad flexibilitet
Med den uppdaterade mobila lösningen har programmet fått flera nya fördelar.

”Det har gett oss betydligt ökad flexibilitet. Med anställd personal är vi säkra på att alla har samma information och de kan göra tidsredovisning direkt i mobilen.”

Framför allt uppskattar Mikaela möjligheten att löpande göra noteringar i mobilen.

”Det gäller allt från att markera brunnar, förekomst av ogräs till noteringar för sprutjournalen där vi lätt får med platsgivna uppgifter som vind, sprutavstånd och annat. Den som ska göra jobbet på fältet har med sig alla uppgifter, även med noteringar och foton så att de kan känna igen sig på plats.”

Förändrad drift
Inför kommande säsong har driften på Tågerup gått igenom en stor förändring.

”Vi tappade en medarbetare som varit hos oss under många år, och som hade mycket erfarenhet och kunskap om förhållandena på gården. När beskedet kom fick vi fundera lite på framtiden och gå igenom alternativen. Antingen kunde vi fortsätta som tidigare och försöka rekrytera en ny medarbetar, något som vi i det läget vi befann oss i drog oss för. Då återstod två alternativ, det ena var att arrendera ut och det andra att anlita maskinstation. Efter att ha räknat efter noga kom vi fram till att den bästa lösningen var att anlita en maskinstation.”

Mikaela menar att de fördelar som den mobila lösningen erbjuder blir ännu viktigare när de ska lägga ut alla arbeten i fält på en extern partner. Det gäller både planering, beslutsstöd i fält och dokumentation och uppföljning.

Inte friktionsfritt
Men allt är inte friktionsfritt. Det finns en del så kallade kompatibilitetsproblem i valet av växtodlingsprogram.

”Vi arbetar med Lantmännen och deras digitala plattform LM2. Där passar inte Näsgård Mark in, och vi kommer nog att få bekanta oss med Dataväxt om vi ska utöka vår användning av LM2 och använda fler funktoner.”

Det finns också en del andra problem med program som Mikaela använder där hon upplever att gränssnittet mot växtodlingsprogrammet inte lösts helt.

”Vi använder Markkartering.se där vi tar ut styrfilerna direkt från den hemsidan. Där skulle det vara smidigt med en anpassning. Detsamma gäller även CropSat. Jag skulle gärna vilja få ut de styrfilerna i Näsgård Mobile. En annan sak är att kunna hämta data från maskiner och redskap och även styra exempelvis utsädesmängd.”

Mer att lära
Samtidigt erkänner Mikaela att det finns flera funktioner som hon inte satt sig in i och som hon ännu inte sett det som nödvändigt att efterfråga i växtodlingsprogrammet.

”Ekonomin är naturligtvis central och den uppföljningen gör vi fortfarande i stor utsträckning i bokföringsprogrammet. Det är också en hel del som du inte kan göra med ett dataprogram, utan där det bästa beslutsstödet är att vara duktig på huvudräkning. Att driva ett lantbruk kräver en hel del mattekunskaper. Men helt klart finns det delar i både Näsgård Mark och i den mobila lösningen som jag skulle behöva utveckla för egen del”, avslutar Mikaela.

Av Lennart Wikström