Med en mobil lösning är det lätt att uppdatera och föra journaler, inte minst viktigt i växtskyddet, menar Miakela Trozella, Tågerups gård.