Flexiblare däck med nytt gummi

Nya gummiblandningar medför mjukare däckssidor med större understödsyta och därmed mindre marktryck. Foto: Mitas.

Band blir allt oftare lös­ningen när förhållandena blir mer krävande. Nu senast utrustar Case IH en Magnum med halvband. Däckstillverkarna svarar med mjukare gummiblandningar och ny utformning av däckens slitbana.

Traktorer, redskap, tröskor och olika upptagare blir allt större. Samtidigt har vi en situation där oberäknelig nederbörd, ibland i kombination med packningsskador, ger besvärligare förhållanden. Samma däck som kan hantera mjuka åkrar ska helst också gå att köra med god hastighet på vägen. Detta ­ställer ökade krav på våra lantbruksdäck och har skapat en marknad för efter­montering av bandställ.
Bandens större understödsyta ger dem en klar fördel jämfört med däck. Slirningen minskar och mer dragkraft kan överföras. Detta ger bättre bränsleekonomi. Att ekipagets vikt fördelas på en större yta medför också minskad risk markpackning.
Men banden kostar pengar, är knepiga att hålla rena och tar tid att montera på och av.

Mjukare gummi
För att möta utmaningen från banden arbetar däcksbranschen kontinuerligt med att ta fram nya flexiblare däck. Vi har just lärt oss förkortningen IF, Improved Flexion, när nästa steg Very High Flexion, VHF, lanseras.
De nya mjukare gummiblandningarna ger flexibla däckssidor som gör att däcket flyter ut ännu mer och får en större understödsyta när trycket sänks. Tillverkarna menar att däckstrycket i de nya däcken kan sänkas med upp till 40 procent jämfört med konventionella däck.
Samtidigt är de nya gummiblandningarna starka och klarar hastigheter på väg upp till 50 kilometer per timme med ett konstant däckstryck.
Förutom ett lägre däckstryck och större understödsyta utformas även kontakt­ytan för bästa grepp och rensningsförmåga. Nya former på nabbar kommer ständigt och även mellanrummet mellan ­nabbarna är föremål för produktutveckling.

Ojämnt tryck
Det statliga franska forsknings­institutet IRSTEA har jämfört tröskning med band och tröskning med hjulförsedd tröska. De konstaterar att bandens egenvikt samt det faktum att trycket är ojämnt fördelat under bandet med ett högre tryck under stödrullarna talar till bandens nackdel.
Graden av markpackning mättes genom att dra knivblad genom ­marken. Knivarna mätte motståndet på 10, 20 samt 30 centimeters djup. Tröskan ­kördes med full tank och vägde 28 ton. I testet kördes den med band samt med Michelins IF-däck på 900 millimeters bredd pumpade till två olika däckstryck, 2,2 och 1,4 bar.
Däcken gav en jämnare fördelning av trycken än banden som gav ett varie­rande marktryck på nästan nio bar under stödrullarna, men mindre än ett bar mellan rullarna. Däck med ett lufttryck på 2,2 bar gav ett genomsnittligt marktryck strax under sex bar och däck med ett tryck på 1,4 bar gav strax över fyra bars marktryck.

Mindre bränsle
De franska forskarna räknar med att markpackningen efter en körning med band ökade med 55 procent jämfört med en referensyta. Efter körning med däck med ett lufttryck på 1,4 ökade markpackningen endast med 46 procent. Märk dock att försöken endast gjordes vid ett tillfälle, vid annan markfukt kan resultaten mycket väl ha blivit annorlunda.
Förutom konsekvenser för mark­packningen går det även att räkna fram konkreta kostnader för vad olika typer av däck innebär för bränsleåtgången­. Däckstillverkaren Trelleborg har gjort försök där två identiska traktorer ut­rustats med olika däck och sedan fått köra samma bana. Tid- och bränsleåtgång mättes vid körningar på jordar med tre olika grader av markfuktighet.
Det visade sig att det nya däcket, 710/60R38 TM1000 High Power, ­sparade i genomsnitt 16 procents bränsle jämfört med standarddäcket med dimensionerna 520/85R38. Enligt Trelle­borg kan bränslebesparingen vara värd upp till 7 000 kronor per hektar.

Av Sofia Barreng